Shortcuts
PageMenu- Main Menu-
Page content
 

Search Results

Your Search for Combined Author=MURAKAMI HARUKI 1949 returned 53 Items

Search Result Page: .   1 NNN 2 .   . Top Next .   . Page: 1 of 2
The titles shown in BOLD are currently available
Display results in shelf format.
Search Results
Result Thumbnail Title Author Year Copies
1 1Q84 / Cunshang Chunshu zhu ; Lai Mingzhu yi. 1Q84 / Cunshang Chunshu zhu ; Lai Mingzhu yi. [Book]
1Q84 /村上春樹著 ; 賴明珠譯.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:952-953
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2009 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Riverwood.
Number of Holdings: 2.
2 1Q84 / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin and Philip Gabriel. 1Q84 / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin and Philip Gabriel. [Book] Murakami, Haruki, 1949- 2011 Book Collections: Adult Fiction.
Available at: Earlwood.
Number of Holdings: 1.
3 1Q84 / Haruki Murakami ; Lục Hương dịch. [Book] Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2012 Book Collections: Vietnamese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
4 1Q84 / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin and Philip Gabriel. 1Q84 / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin and Philip Gabriel. [Book] Murakami, Haruki, 1949- 2012 Book Collections: Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
5 1Q84 : Book 2, 7 yue - 9 yue / Cunshang Chunshu zhu ; Shi Xiaowei yi. 1Q84 : Book 2, 7 yue - 9 yue / Cunshang Chunshu zhu ; Shi Xiaowei yi. [Book]
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:419
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2010 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Chester Hill.
Number of Holdings: 1.
6 1Q84. Book 3, 10 yue - 12 yue / Cunshang Chunshu zhu ; Lai Mingzhu yi. 1Q84. Book 3, 10 yue - 12 yue / Cunshang Chunshu zhu ; Lai Mingzhu yi. [Book]
1Q84.Book 3,10 月-12月 /村上春樹著 ; 賴明珠譯.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:954.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2009 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Riverwood.
Number of Holdings: 1.
7 Absolutely on music : conversations / Haruki Murakami with Seiji Ozawa ; translated from the Japanese by Jay Rubin. Absolutely on music : conversations / Haruki Murakami with Seiji Ozawa ; translated from the Japanese by Jay Rubin. [Book] Ozawa, Seiji, 1935- 2016 Book Collections: Adult Non Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
8 After dark / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin. After dark / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin. [Book] Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2007 Book Collections: Adult Fiction.
No Items currently Available.
Number of Holdings: 1.
9 After dark / Haruki Murakami. After dark / Haruki Murakami. [Large Print Book] Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2007 Large Print Book Collections: Large Print .
Available at: Padstow.
Number of Holdings: 1.
10 After dark / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin. After dark / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin. [Book] Murakami, Haruki, 1949- 2008 Book Collections: Adult Fiction.
No Items currently Available.
Number of Holdings: 1.
  Reservations Queue: 1.
11 Blind willow, sleeping woman / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel and Jay Rubin. Blind willow, sleeping woman / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel and Jay Rubin. [Book] Murakami, Haruki, 1949- 2007 Book Collections: Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
12 Burning. [DVD]   2018 DVD Collections: Adult DVD .
Available at: Bankstown, Padstow.
Number of Holdings: 2.
13 Colorless Tsukuru Tazaki and his years of pilgrimage / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel. Colorless Tsukuru Tazaki and his years of pilgrimage / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel. [Book] Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2014 Book Collections: Adult Fiction.
Available at: Lakemba, Panania.
Number of Holdings: 3.
14 Cuộc săn cừu hoang : tiểu thuyết / Haruki Murakami ; Minh Hạnh dịch. [Book] Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2011 Book Collections: Vietnamese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
15 Da luo bo he nan tiao de e li, Cunshang Radio / Cunshang Chunshu zhu ; Daqiao Bu tu ; Shi Xiaowei yi. Da luo bo he nan tiao de e li, Cunshang Radio / Cunshang Chunshu zhu ; Daqiao Bu tu ; Shi Xiaowei yi. [Book]
大萝卜和难挑的鳄梨・村上Radio /村上春树 著 ; 大桥步 图 ; 施小炜 译.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春树,1949-,author.
2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction, Chinese Adult Non Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
16 Di yi ren cheng dan shu / Cunshang Chunshu. Di yi ren cheng dan shu / Cunshang Chunshu. [Book]
第一人稱單數 /村上春樹.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-author.
2021 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
17 The elephant vanishes / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Alfred Birnbaum & Jay Rubin. The elephant vanishes / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Alfred Birnbaum & Jay Rubin. [Book] Murakami, Haruki, 1949- 2003 Book Collections: Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
18 First person singular : stories / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel. First person singular : stories / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel. [Book] Murakami, Haruki, 1949- 2021 Book Collections: Adult Fiction.
Available at: Bankstown, Lakemba.
Number of Holdings: 2.
19 Hard-boiled wonderland and the end of the world / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Alfred Birnbaum. Hard-boiled wonderland and the end of the world / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Alfred Birnbaum. [Book] Murakami, Haruki, 1949- 2003 Book Collections: Adult Fiction.
Available at: Riverwood.
Number of Holdings: 1.
20 Kafka on the shore / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel. Kafka on the shore / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel. [Book] Murakami, Haruki, 1949- 2005 Book Collections: Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
21 Ho Kaphka stēn aktē / Charouki Mourakami ; metaphrasē apo ta anglika: Argyrō Mantoglou. Ho Kaphka stēn aktē / Charouki Mourakami ; metaphrasē apo ta anglika: Argyrō Mantoglou. [Book]
Ό Κάφκά στήν άκτή /Χάρόΰκΐ Μόΰράκάμΐ ; μέτάφράσή άπό τά άγγλΐκά: Άργΰρώ Μάντόγλόΰ
Murakami, Haruki, 1949-
Μόΰράκάμΐ, Χάρόΰκΐ,1949-author.
2015 Book Collections: Greek Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
22 Killing commendatore / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel and Ted Goossen. Killing commendatore / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel and Ted Goossen. [Book] Murakami, Haruki, 1949- 2018 Book Collections: Adult Fiction.
No Items currently Available.
Number of Holdings: 2.
23 Killing Commendatore / Haruki Murakami ; narrated by Kirby Heyborne. Killing Commendatore / Haruki Murakami ; narrated by Kirby Heyborne. [Talking Book Compact Disc] Murakami, Haruki, 1949- 2018 Talking Book Compact Disc Collections: Adult Spoken Word.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
24 Mao rong rong / (Ri) Cunshang Chunshu zhu ; Anxi Shuiwan hui ; Chen Wenjuan yi. Mao rong rong / (Ri) Cunshang Chunshu zhu ; Anxi Shuiwan hui ; Chen Wenjuan yi. [Book]
毛茸茸 /(日) 村上春树著 ; 安西水丸绘 ; 陈文娟译.
Series:Works ;Volume:16.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春树,1949-author.
2016 Book Collections: Chinese Junior.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
25 Mei you nü ren de nan ren men / Cunshang Chunshu ; Lai Mingzhu yi. Mei you nü ren de nan ren men / Cunshang Chunshu ; Lai Mingzhu yi. [Book]
沒有女人的男人們 /村上春樹 ; 賴明珠譯.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:964.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-,author.
2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie, Bankstown.
Number of Holdings: 2.
26 Mei you nü ren de nan ren men = Onna no inai otokotachi / (Ri) Cunshang Chunshu zhu ; Lin Shaohua, Zhu Jiarong, Jiang Jianqiang, Yue Yuankun, Lu Qiushi, Mao Danqing yi. Mei you nü ren de nan ren men = Onna no inai otokotachi / (Ri) Cunshang Chunshu zhu ; Lin Shaohua, Zhu Jiarong, Jiang Jianqiang, Yue Yuankun, Lu Qiushi, Mao Danqing yi. [Book]
没有女人的男人们 =女のいない男たち /村上春树著 ; 林少华, 竺家荣, 姜建强, 岳远坤, 陆求实, 毛丹青译.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春树,1949-author.
2015 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Riverwood.
Number of Holdings: 1.
27 Mei you se cai de Duoqi Zuo he ta de xun li zhi nian / Cunshang Chunshu ; Lai Mingzhu yi. Mei you se cai de Duoqi Zuo he ta de xun li zhi nian / Cunshang Chunshu ; Lai Mingzhu yi. [Book]
沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年 /村上春樹 ; 賴明珠譯.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹.
2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
No Items currently Available.
Number of Holdings: 1.
28 Mei you se cai de Duoqi Zuo he ta de xun li zhi nian / Cunshang Chunshu zhu ; Shi Xiaowei yi. Mei you se cai de Duoqi Zuo he ta de xun li zhi nian / Cunshang Chunshu zhu ; Shi Xiaowei yi. [Book]
没有色彩的多崎作和他的巡礼之年 /村上 春树 著 ; 施小炜 译.
Murakami, Haruki, 1949-
村上 春树,1949-,author.
2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
29 Men without women : stories / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel and Ted Goossen. Men without women : stories / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel and Ted Goossen. [Book] Murakami, Haruki, 1949- 2017 Book Collections: Adult Fiction.
No Items currently Available.
Number of Holdings: 1.
30 Men without women : stories / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel and Ted Goossen. Men without women : stories / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip Gabriel and Ted Goossen. [Book] Murakami, Haruki, 1949- 2018 Book Collections: Adult Fiction.
Available at: Earlwood.
Number of Holdings: 1.
Search Result Page: .   1 NNN 2 .   . Bottom Next .   . Page: 1 of 2
The titles shown in BOLD are currently available

Quick Search