Shortcuts
Please wait while page loads.
PageMenu- Main Menu-
Page content

Catalogue Display

Đường tình nữ cảnh viên : Sergeant Tabloid.

Catalogue Information
Field name Details
Corporate Name Taiseng Entertainment
Uniform title Sergeant Tabloid
Title Đường tình nữ cảnh viên : Sergeant Tabloid.
Published San Francisco, CA : Taiseng Entertainment, c2012.
Description 5 videodiscs (DVD) : sd., col. ; 4 3/4 in.
Credits Producer, Trương Càn Văn.
Performers Chu Lệ Kỳ, Tạ Thiên Hoa, Huỳnh Trí Văn, Cao Quân Hiển, Chu Tuyền, Lữ Tuệ Nghi, Vương Quân Hinh, Hứa Thiệu Hùng.
System details DVD.
Language note Dubbed in Vietnamese.
Subjects Love -- Drama
Other Names Chu, Lệ Kỳ
Tạ, Thiên Hoa
Huỳnh, Trí Văn
Cao, Quân Hiển
Chu, Tuyền
Lữ, Tuệ Nghi
Vương, Quân Hinh
Hứa, Thiệu Hùng
Links to Related Works
Subject References:
Authors:
Catalogue Information 1051956 . Catalogue Information 1051956 Top of page .
. E-mail This Page
Quick Search